Από την πρώτη στιγμή της κατασκευής του ιατρείου μας, προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε έναν σύγχρονο, άρτια εξοπλισμένο με την τελευταία τεχνολογία, αλλά και ταυτόχρονα φιλικό χώρο. Ώστε να εξυπηρετεί το όραμά μας για την παροχή εξειδικευμένων οδοντιατρικών υπηρεσιών, στη βάση της αριστείας. Χειρούργος Οδοντίατρος Σέρρες

Η δομή και ο εξοπλισμός του ιατρείου, καθώς και η παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού, εξυπηρετούν το στόχο της παροχής της υψηλότερης δυνατής ποιότητας στις οδοντιατρικές μας υπηρεσίες. Με τη λιγότερη δυνατή ταλαιπωρία του ασθενή. Οδοντίατρος Σέρρες

Το πράσινο ιατρείο μας !

Δε χωρά αμφιβολία ότι η ευθύνη της προστασίας του περιβάλλοντος είναι ευθύνη όλων μας. Στο ιατρείο μας, έχουμε ενσωματώσει πρωτόκολλα οργάνωσης και διαχείρισης προς την ανάλογη κατεύθυνση, ώστε να προσθέσουμε το δικό μας λιθαράκι στην προσπάθεια αυτή! Χειρούργος Οδοντίατρος Σέρρες

Διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων του ιατρείου (αιχμηρών-αιματηρών) σε συνεργασία με πιστοποιημένη για το σκοπό αυτό εταιρεία , όπου ακολουθούνται τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία πρότυπα συλλογής, μεταφοράς και υγειονομικής καταστροφής:

– ISO14001

– ISO18001

– ISOENVIRODENTGR32014

 

Χρήση ψηφιακής ακτινογραφίας, με την οποία επιτυγχάνεται:

  • Μείωση της ακτινοβόλησης έως 90%
  • Κατάργηση των επιβαρυντικών για το περιβάλλον εμφανιστικών υγρών
  • Ψηφιακή αποθήκευση και ροή της πληροφορίας

Τακτικός έλεγχος της λειτουργίας του ακτινογραφικού μηχανήματος από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Με τον έλεγχο αυτό πιστοποιείται ανά πενταετία η καλή λειτουργία του μηχανήματος από ειδικό Ακτινοφυσικό και λαμβάνεται το αντίστοιχο πιστοποιητικό καταλληλότητας (τελευταία ανανέωση για το ιατρείο μας πραγματοποιήθηκε το 2016).

⦁ Τέλος, στο ιατρείο μας έχει καταργηθεί εδώ και πολλά χρόνια η χρήση αμαλγάματος, λόγω της διαπιστωμένης τοξικής δράσης του περιεχόμενου σε αυτό υδραργύρου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ασφάλεια προσωπικού και ασθενών, με την εφαρμογή ενός αυστηρού πρωτόκολλου υγιεινής-διαχείρισης οδοντιατρικών αποβλήτων, καθώς και απολύμανσης-αποστείρωσης.

Η εξασφάλιση της Αειφορίας είναι μία συλλογική υπόθεση!